POLITYKA PRYWATNOŚCI

Strony internetowej www.partnerpremium.pl

(obowiązuje od 1 sierpnia 2021 r.)

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach „cookies”.

I. Postanowienia ogólne.

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej jest Partner Premium Salata Spółka Jawna z siedzibą w Płocku, wpisana do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000090090, NIP: 7740014505, REGON 610169741, tel. 24 264 10 50, adres e-mail: partnerpremium@partnerpremium.pl zwana dalej „Administratorem”.
 2. Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania przez Administratora danych osobowych osób korzystających z jego witryny.
 3. Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 5. Administrator oświadcza, iż posiada niezbędne systemy i stosuje odpowiednie procedury chroniące przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich do danych osobowych, zgodnie z wymogami zawartymi w RODO.

II. Cel i zakres zbierania danych oraz odbiorcy danych osobowych.

 1. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:
 • prowadzenie działań marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, wynikających z przepisów prawa,
 • prowadzenie korespondencji, udzielanie odpowiedzi na zapytania, przekazywanie informacji handlowych o produktach i usługach oferowanych przez Administratora.
 1. Odbiorcy danych osobowych:
 • Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem, w tym: podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne, z których korzysta Administrator w celu obsługi Witryny oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, podmioty świadczące usługi prawne, hostingowe lub usługi marketingowe na rzecz Administratora.
 • Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Klientów): imię; adres poczty elektronicznej.
 • Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej jest dobrowolne, lecz niezbędne do udzielenia odpowiedzi/informacji zwrotnej przez Administratora w ramach witryny. Brak podania tych danych uniemożliwia wysłanie zapytania.

III. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich usunięcia.

 1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 2. Każdej osobie przysługuje prawo do ich sprostowania, usunięcia („bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych gdy przetwarzanie jest niezbędne do pozostałych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, prawo do cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych Usługobiorca może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, Usługobiorcy przysługuje uprawnienie wniesienia skargi do organu nadzorczego, w momencie gdy Usługobiorca uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące w tym zakresie przepisy.
 4. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można korzystać z opcji w ramach Konta lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres: admin@partnerpremium.pl albo pisemnie na adres Administratora.
 5. Podanie przez Usługobiorcę danych osobowych jest warunkiem wykonania umowy.

IV. Polityka „Cookies”.

 1. Czym są pliki „Cookies” ?

Pliki „Cookies” (ciasteczka) są to małe pliki tekstowe, wysyłane i przechowywane na komputerze, smartfonie czy innych urządzeniach Użytkownika, odwiedzającego naszą stronę internetową. Pliki te są pomocne, gdyż umożliwiają serwisowi rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio się wyświetlić.

 1. Cel wykorzystywania plików „cookies” oraz zasady korzystania z nich.

Pliki „cookies” używane na stronie internetowej https://partnerpremium.pl pozwalają naszym Użytkownikom przede wszystkim na bezpieczne i jak najlepsze korzystanie z niej. Nasza witryna https://partnerpremium.pl, jak wiele innych witryn internetowych, korzysta z plików „cookies” z wielu powodów, np.: aby dostosować naszą stronę do preferencji użytkowników, ułatwić nawigację po stronie oraz zapewnić skuteczność procedur bezpieczeństwa. Niektóre z tych funkcji są realizowane również przez inne rozwiązania technologiczne. Dlatego też, niniejsza polityka dotycząca plików „cookies” odnosi się zarówno do typowych plików „cookies”, jak i innych mechanizmów spełniających ten sam cel. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików „cookies”. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików „cookies” za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików „cookies”

 1. Rodzaje plików „cookies”.

W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików „cookies”:

 • „niezbędne” pliki „cookies”, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki „cookies” wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • pliki „cookies” służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki „cookies”, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 •  „funkcjonalne” pliki „cookies”, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „reklamowe” pliki „cookies”, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

V. Postanowienia końcowe.

 1. Strona internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszej strony internetowej.
 2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Usługodawca udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
 4. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
 5. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików „cookies” mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 6. Pliki „cookies” zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 7. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być kierowane na adres poczty elektronicznej pod adresem: admin@partnerpremium.pl.
 8. Niniejszy dokument regulujący politykę prywatności obowiązuje od 1 sierpnia 2021 roku i zastępuje dotychczasowe zasady w zakresie polityki prywatności.